LUẬN VỀ SỨC KHỎE (Bài 4)

SỨC KHỎE TINH THẦN:

Sức khỏe tinh thần là một khái niệm về tình trạng tâm thần và cảm xúc của mỗi cá nhân.Theo Tổ chức Y tế Thế giới, không có định nghĩa chính thức về sức khỏe tinh thần. Các nền văn hóa khác nhau, các đanh giá chủ quan và các giả thiết khoa học khác nhau đều có ảnh hưởng đến định nghĩa về khái niệm "sức khỏe tinh thần". Mặt khác, tình trạng thoải mái, không có rối loạn nào về tinh thần chưa chắc đã được coi là có sức khỏe tinh thần.

Có một cách để nhận xét sức khỏe tinh thần là xem một người thể hiện chức năng của mình thành công tới mức nào. Cảm thấy có đủ khả năng tự tin,  có thể đối mặt và giữ trạng thái bình thường đối với các mức độ căng thẳng từ thấp đến cao,luôn giữ được các mối quan hệ một cách thoải mái, có một cuộc sống độc lập, dễ hồi phục sau những tình huống khó khăn ...đều được coi là các dấu hiệu của sức khỏe tinh thần tốt.