LUẬN VỀ SỨC KHỎE (Bài 6)

HIỂU BIẾT SỨC KHỎE:

Hiểu biết sức khỏe hay văn hóa sức khỏe (health literacy) là khả năng tiếp nhận, đọc, hiểu và sử dụng thông tin chăm sóc sức khỏe để đưa ra những quyết định y tế phù hợp và thực hiện theo hướng dẫn điều trị. Các thống kê nghiên cứu cho biết chỉ có 12% người Mỹ trưởng thành có hiểu biết thông thạo về sức khỏe. Điều này có nghĩa rằng trong 10 người trưởng thành thì có đến gần 9 người là có hiểu biết sức khỏe ở mức cơ bản hoặc thấp hơn.Những cá nhân này gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin sức khỏe thông thường như đọc một đơn thuốc kê toa. Hiểu biết sức khỏe thấp dẫn đến giảm khả năng thành công trong điều trị bệnh tật và làm tăng nguy cơ sai sót y khoa. Hiểu biết sức khỏe là điều thiết yếu để thúc đầy cá nhân cũng như cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Có nhiều giải pháp để nâng cao hiểu biết sức khỏe như đơn giản hóa thông tin sức khỏe và tranh ảnh minh họa, tránh dùng thuật ngữ chuyên môn, sử dụng phương pháp "dạy lại", khuyến khích bệnh nhân nêu câu hỏi với bác sĩ, cải thiện hành vi sức khỏe nơi những người có hiểu biết sức khỏe thấp.

Các chuyên gia y tế không ngừng gia tăng mối quan tâm đến hiểu biết sức khỏe từ khi nhận thức được đây là yếu tố chính tạo nên sự chênh lệch về sức khỏe. Mặc dù các chuyên gia và nhà chức trách chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng là những người có trách nhiệm nâng cao hiểu biết sức khỏe, cả cộng đồng cần phải có ý thức cải thiện hiểu biết và hành vi sức khỏe để tạo thành một "văn hóa sức khỏe".