LUẬN VỀ SỨC KHỎE (Bài 5)

KHOA HỌC CHĂM SÓC VÀ DUY TRÌ SỨC KHỎE:

Khoa học chăm sóc sức khỏe còn được gọi là Khoa học Y học là một tập hợp các ngành khoa học ứng dụng, áp dụng một hay nhiều phần của khoa học tự nhiên hay khoa học hình thức (formal science) để xây dựng và phát triển kiến thức, phương pháp can thiệp hay công nghệ có ích trong việc chăm sóc sức khỏe lâm sàng và sức khỏe cộng đồng.

Y tế công cộng là khoa học và nghệ thuật phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe thông qua những cố gắng có tổ chức của xã hội. Y tế công cộng gồm nhiều lĩnh vực nhỏ nhưng có thể chia ra các phần chính là dịch tễ học, sinh thống kê và dịch vụ y tế. Những vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, nhân chủng học và sức khỏe nghề nghiệp cũng là những lĩnh vực quan trọng của y tế công cộng.

Trọng tâm can thiệp của y tế công cộng là phòng bệnh trước khi đến mức phải chữa bệnh, thông qua việc theo dõi tình trạng và điều chỉnh hành động bảo vệ sức khỏe. Nói tóm lại, trong nhiều trường hợp thì chữa bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, nên tốt nhất là phòng bệnh từ trước. Đăc biệt là đối với những bệnh lây nhiễm, việc phòng bệnh cho mỗi cá nhân lại giúp ngăn bệnh bùng phát thành dịch hay đại dịch, gây nguy hiểm cho hàng vạn người. Chương trình tiêm chủng vắc-xin và phân phát bao cao su là những ví dụ về các biện pháp được dùng trong y tế công cộng.