Mủ trôm sương sáo Chia

35,000

(1)

Nước mủ trôm sương sáo và hạt Chia