NGÀY PHẬT ĐẢN SANH

NGÀY PHẬT ĐẢN SANH
Là một người Thiên Chúa giáo, nhưng 13 năm qua, An Nhiên đã chọn ngành ẩm thực Chay để phục vụ.
Từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ với những ngày trai tịnh của âm lịch (mùng 1, 30, 14 và rằm), rồi những tháng âm lịch như tháng giêng, tháng 4 Phật đản, tháng 7 Vu Lan và tháng 10... An Nhiên tìm ra được qui luật của phục vụ : cứ 2 tuần lịch lại đến 2 ngày cao điểm (chế độ tứ trai), cứ 2 tháng lại vào tháng chay của bà con Phật tử...
Ăn chay ngày nay không chỉ còn là cách ăn uống của Phật tử chính tông mà còn là chế độ dinh dưỡng được nhiều người áp dụng ! Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi; Ăn chay để mang lại một môi trường xanh sạch; Ăn chay để có sức khỏe, ngăn ngừa nhiều bịnh lý; Ăn chay để chỉ sử dụng nguồn thực phẩm thuần thực vật...
13 năm đã trôi qua như thế với mọi tất bật của ngày tháng phục vụ và để thấm nhuần nét Phật trong con người Kitô giáo này!
Hôm nay lại trong tháng 4 của ngày Phật đản sanh, ngoảnh nhìn 13 mùa đã qua, An Nhiên được dắt duyên dưới sự dẫn đưa của Ngài, mọi sự khởi đầu dẫu khó khăn bỡ ngỡ nay đều qua suôn sẻ...
Ánh hoa đăng lung linh trôi trên kênh nước, nguyện như lời cảm tạ nhỏ nhoi, thả dâng trao về cõi Phật.

An Nhiên kính,