Khoai môn nhồi nấm cấp đông

45,000

(1)

Một bịch 10 viên khoai môn nhồi nấm cấp đông